O NAS

 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993, s pogrebno dejavnostjo pa se ukvarjamo od 17.04.2002.

Imamo sklenjene pogodbe o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na večih lokacijah.

Za stranke nudimo naslednje storitve:
kompletna organizacija za pogreb pokojnika (prevozi pokojnikov, sprejem osmrtnic, zahval, in spominov, cvetje, fotograf, trobenta, pevci, govor…), uredimo vso dokumentacijo, vodimo in organiziramo pogrebne svečanosti s svojim pogrebnim moštvom (sedem članov), opravljamo izkop in zasutje grobnega mesta, kakor tudi dekoracijo grobnega mesta,urejamo grobove po naročilu strank, po pogrebu odstranimo vence po naročilu stranke.

 

 

 

Za pokopališča nudimo naslednje storitve:
vzdržujemo red in čistočo na pokopališču in vežici, v sezoni košnje kosimo in vzdržujemo poti ter ostala dela po dogovoru s KS, v zimskih mesecih očistimo sneg po poteh do mesta pokopa, na naše stroške počistimo zapuščene grobove.

 

Urejanje dokumentacije vsebuje:
izpisek iz mrliške in poročne knjige, ureditev pokojnine po umrlem upokojencu oz. zavarovancu (vdovska pokojnina, del vdovske pokojnine ali družinska pokojnina), ureditev vračila preveč plačane premije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, uničenje vseh osebnih dokumentov pokojnega pri upravni enoti, pri nas prejme stranka tudi vabilo za sestavo smrtovnice po pokojnem (vabilo na zapuščinsko razpravo).