OSMRTNICE

Jožef Žišt

Jožef Žišt

Zgornja Ložnica

Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 28. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču na Zgornji Ložnici.

Stanislav Očko

Stanislav Očko

Tinjska gora

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 27. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču na Tinju.

Marija Klajnšek

Marija Klajnšek

Jelovec pri Makolah

Pogreb drage pokojnice bo v sredo. 27. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču v Makolah.

Vilko Berglez

Vilko Berglez

Varoš 3

Pogreb dragega pokojnika bo v torek, 26. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču v Makolah.

Silvestra Belak

Silvestra Belak

Rasbergerjeva 10, Maribor

Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek, 25. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Jožef Gosak

Jožef Gosak

Visole 29

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 22. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Božidar Robar

Božidar Robar

Bistriška cesta 21, Poljčane

Pogreb dragega pokojnika bo 20. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču v Poljčanah.

Pavlina Ačko

Pavlina Ačko

Urh 10

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 19. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču na Tinju.

Stanislava Steble

Stanislava Steble

Planina pod Šumikom

Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 16. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču na Tinju.

Marija Videčnik

Marija Videčnik

Okoška gora 29

Pogreb drage pokojnice bo v četrtek, 14. maja 2020 v družinskem krogu na pokopališču v Čadramu.