OSMRTNICE

Franc Brence

Franc Brence

Potrčeva 1, Poljčane

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v ponedeljek, 21. decembra 2020 na pokopališču v Laporju.

Jožefa Vešnik

Jožefa Vešnik

Urh 7

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v pete, 18. decembra 2020 na pokopališču na Tinju.

Rozalija Vrhovski

Rozalija Vrhovski

Leskovarjeva 10, Slovenska Bistrica

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v sredo, 16. decembra 2020 na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Rozalija Fridrih

Rozalija Fridrih

Kebelj 5 a

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v torek, 15. decembra 2020 na pokopališču na Keblju.

Jelka Dacinger

Jelka Dacinger

Stranske Makole 16

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v ponedeljek, 14. decembra 2020 na pokopališču v Makolah.

Viktorija Uršič

Viktorija Uršič

Hošnica 24

Zaradi izrednih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v sredo, 09. decembra 2020 na pokopališču v Laporju.

Slavko Kovačič

Slavko Kovačič

Partizanska ulica 34, Slovenska Bistrica

Zaradi izrednih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v sredo, 09. decembra 2020 na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Vinko Kavčič

Vinko Kavčič

Laporje 64

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu , v petek, 04. decembra 2020 na pokopališču v Laporju.

Veronika Kumer

Veronika Kumer

Nadgrad 6

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v četrtek, 03. decembra 2020 na pokopališču na Keblju.

Danica Čukalevski

Danica Čukalevski

Kraigherjeva ul. 9, Slovenska Bistrica

Zaradi trenutnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu, v četrtek, 03. decembra 2020 na pokopališču v Slovenski Bistrici.